rins

ra?unalnitvo
informacijske in spletne reitve

email info@rins.si

041-330-334

VNU Pro

ORO 3 CNC d.o.o.V podjetju ORO 3 CNC d.o.o. smo uvedli sistem za vodenje in nadzor proizvodnje, v svetu bolj poznan pod imenom MES sistem. Sistem omogo?a spremljanje strokov in optimizacijo proizvodnje ter izvajanje analiz u?inkovitosti in zastojev .

Glavne zna?ilnosti sistema VNU Pro:

 • spremljanje in optimizacija strokov dela
 • analiza u?inkovitosti proizvodnje
 • obvladovanje zastojev v procesu
 • izdelava poro?il o delu
 • nadzor dela
 • integracija s poslovnimi informacijskimi sistemi v podjetju

 

Storitve

Od ideje ...

Spletne strani
 • oblikovanje
 • izdelava
 • sistem za urejanje vsebin
 • optimizacija
Informacijske reitve
 • poslovanje
 • proizvodnja
 • namenske reitve

... do uspeha!

oro3cnc_vnu.png

rss